Stichting

Per 18 februari 2016 is Stichting Woongroep Huizer-maatjes aangemerkt door de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inschijving KvK: 65444485
Fiscaal nummer (RSIN): 8561.14.984
Postadres: Simone de Beauvoirlaan 81, 1277 BG Huizen
E-mailadres: secretariaat@huizer-maatjes.nl


Doelstelling

De stichting heeft als doel: het voorzien in de woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met zorgleveranciers en woningcorporaties.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter: De heer S.J. Haenen
Secretaris: Mevrouw J. Middelkoop
Penningmeester: De heer M.W.M. Gulpers
Algemeen lid: De heer P.H. van der Boor
Algemeen lid: Mevrouw M.L. van Grieken-Lucassen


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De locatie is bekend! Op de locatie Trekkerweg/Ploegweg in Huizen zal woongroep Huizer-maatjes gerealiseerd gaan worden. Op 25 maart 2019 is hiervoor de Koop- en Realiseringsovereenkomst voor de grond getekend door de gemeente Huizen en woningcorporatie de Alliantie. Ook is er een intentieovereenkomst getekend door het bestuur van de Huizer-maatjes en de Alliantie. Mei 2020 is gestart met de bouw van de woongroep door Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V. uit Huizen. Diverse commissies zijn druk bezig om ons doel te bereiken.


Jaarverslag
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016.