Banner afbeelding

Welkom

Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Het doel is het opzetten van een kleinschalige woonvorm met 24-uurs zorg voor 18 jongeren met een beperking. Het streven is om in 2020 de woonvorm gerealiseerd te hebben. Zorg en wonen zullen gescheiden zijn. Zorg zal worden bekostigd vanuit de gezamenlijke PGB’s. Huur zal worden betaald vanuit de Wajong-uitkering.

 

Bent u geïnteresseerd in onze woongroep, stuur dan een email naar secretariaat@huizer-maatjes.nl.

 

Zorgovereenkomst met Amerpoort is getekend

De Huizer-maatjes en het virus

Sponsor Woongroep Huizer-maatjes gratis