Banner afbeelding

Woongroep Huizer-maatjes

Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Het doel is het opzetten van een kleinschalige woonvorm met 24-uurs zorg voor 18 jongeren met een beperking. De woonvorm zal in 2021 gerealiseerd zijn. Zorg en wonen zullen gescheiden zijn. Zorg zal worden bekostigd vanuit de gezamenlijke PGB’s. Huur zal worden betaald vanuit de Wajong-uitkering.

Bent u geïnteresseerd in onze woongroep, stuur dan een email naar secretariaat@huizer-maatjes.nl.

Wijnactie Lions Club met Huizer-maatjes als goed doel

Toekomstige bewoners leggen eigen steen wooncomplex Huizer-Maatjes

Vrijdag is het weer zover, Black Friday!

Open menu