Over Woongroep Huizer-maatjes

Woongroep Huizer-maatjes is een ouderinitiatief voor een woonvorm met 24-uurs begeleiding, voor een groep van 18 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Op 18 februari 2016 is hiervoor de Stichting Woongroep Huizer-maatjes opgericht.

Deze manier van wonen zal structuur bieden, de zelfstandigheid van de bewoners vergroten en vereenzaming tegengaan. Daarnaast biedt het ouders (vertegenwoordigers) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier betrokken te blijven bij de zorg voor hun kind.

Woongroep Huizer-maatjes is niet alleen een huis, maar vooral een thuis; een veilige plek waar onze kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en waar zij saamhorigheid en gezelligheid mogen ervaren.

Deze en meer informatie kunt u vinden in ons projectplan.
De doelgroep voor het wooninitiatief is mensen met een verstandelijke beperking met een Wlz-indicatie, zie bewonersprofiel. Qua leeftijd moet iemand passen binnen de groep (bij de start van het wonen in 2021 waren de bewoners tussen de 18 en 30 jaar). Bij voorkeur komen de bewoners uit Huizen of directe omgeving.

De bewoners hebben een zekere mate van zelfstandigheid en zijn in staat zorg te dragen voor het eigen appartement (eventueel met wat hulp van hun persoonlijke netwerk). Ook hebben zij een redelijk niveau van persoonlijke verzorging, kunnen zij omgaan met het dagritme en zijn zij in staat hulp in te roepen.

Het is de bedoeling dat de jongeren allemaal een volwaardige dagbesteding hebben. De bewoner heeft een curator of mentor/bewindvoerder.

Met deskundigheid van een orthopedagoog wordt gekeken of een kandidaat-bewoner voldoet aan het bewonersprofiel en daarmee geschikt is voor de groep. Ook geeft deze advies over een zo harmonieus mogelijke groepssamenstelling, waarbij het uitgangspunt is dat prettig samenleven, respect voor elkaar maar ook voor het individu, zelfstandigheid en zelfontplooiing op een goede manier samengaan.
De woonvorm bestaat uit 18 appartementen. Elk appartement met een oppervlakte van ca. 45-50 m2 heeft een woonkamer met keukenblok, een aparte slaapkamer, een badkamer met toilet.

Naast een ruimte voor het zorgteam zijn er ook twee gezellig ingerichte woon-/eetkamers met een open keuken, waar de bewoners gezamenlijk koken en eten. Hier kunnen zij ook, naar behoefte, met elkaar de vrije tijd doorbrengen in een huiselijke sfeer.

Het complex is rolstoeltoegankelijk en het pand heeft één centrale entree. De bewoners hebben een zekere mate van zelfstandigheid en kunnen, in overleg met de begeleiding, vrij in en uit gaan. Zij hebben hiervoor een eigen sleutel voor de entree en voor het eigen appartement. Het pand is niet vrij toegankelijk voor anderen.

De huur wordt betaald uit een (Wajong-)uitkering of eventueel een salaris.

Woongroep Huizer-maatjes is gevestigd aan de Trekkerweg in de gemeente Huizen. In een woonwijk, op korte afstand van faciliteiten als winkels, openbaar vervoer en sportmogelijkheden.
De zorg wordt ingekocht door alle PGB’s gezamenlijk daarvoor te gebruiken. De 24-uurs zorg wordt gegeven door gediplomeerde begeleiders, allemaal in dienst van Amerpoort.

De individueel benodigde zorg, vastgelegd in een persoonlijk zorgplan, mag geen onevenredig beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm.

Er wordt gestreefd naar een vast team van verzorgers, die aan de hand van het zorgplan de bewoners persoonlijk begeleiden, verzorgen en stimuleren in hun ontplooiing. Daarnaast handelen zij in het belang van de groep en dragen bij aan het groepsgevoel. Hierbij is de beroepscode van verplegend en verzorgend personeel van toepassing.