Wat doen we het goed. En wat worden er weer een stappen gezet.

Voorheen mochten we gebruik maken van een zaal in een van de lokale zorginstellingen, voor het houden van onze ouderbijeenkomsten. Een prachtige ruimte met de nodige voorzieningen voor koffie en thee en faciliteiten voor het presenteren van onze plannen, tekeningen en begrotingen.

 

Het zijn waardevolle avonden waarop we elkaar weer even zien en spreken, waarop het bestuur ons op de hoogte brengt van de voortgang en van belangrijke beslissingen. Ook presenteren de verschillende commissies binnen de woongroep de stand van zaken, worden oproepen gedaan, beslissingen genomen, vragen gesteld en wordt er volop gebrainstormd. De onderwerpen lopen uiteen van de indeling van de keukens, de keuze voor een keycard in plaats van sleutels tot de inzet van het PGB (persoonsgebonden budget) om zo goed mogelijk een volledig zorgteam voor dag en nacht te kunnen bekostigen.

 

Nu zitten we met een Corona-crisis maar ook nog steeds met heel veel te bespreken; inmiddels is de omgevingsvergunning voor de bouw officieel onherroepelijk en de bouw van het pand is ook echt begonnen. Maar er moet nog veel gerealiseerd worden in het komende jaar.

 

Omdat het bestuur en de leden van de verschillende commissies steeds online hebben vergaderd, werd besloten ook een poging te wagen om de ouderbijeenkomst op deze manier te organiseren. Via Skype waren alle ouders uitgenodigd en in zo’n 19 huishoudens stonden de computers aan. Soms zat een van de ouders voor de camera, soms zaten echtparen klaar voor de vergadering.

 

En het ging boven verwachting goed en overzichtelijk; onze voorzitter Rob heeft de grote lijnen voor zijn rekening genomen, er kwam een uitgebreid verslag van de bouwcommissie en er waren mededelingen en vragen. Regelmatig kwam via de chat een opmerking of vraag in beeld of ging een positieve digitale duim over het scherm.

 

Een hoogtepunt tijdens de vergadering was de ondertekening van het contract met een bestuurder van zorgverlener Amerpoort. Jaren geleden was de intentieverklaring al getekend, maar met dit contract kunnen ook op het gebied van de zorg concrete stappen gezet gaan worden.

 

Deze avond werd weer bevestigd hoe goed we het doen met elkaar. Het fundament voor het gebouw van de woongroep is laatst gestort en inmiddels droog. Klaar om verder opgebouwd te worden. Maar het fundament voor de woongroep zelf is ruim vijf jaar geleden al gelegd en met de jaren steeds steviger geworden. En wat zijn we daar trots op.

 

TEKST Anneloes van Slooten