En dan is het eindelijk écht, we gaan bouwen!

Na maanden van vergaderen is nu echt de overeenkomst gesloten tussen de gemeente Huizen en Woningcorporatie De Alliantie. Op 6 maart werd de koopovereenkomst van de grond behandeld tijdens de openbare commissievergadering Fysiek Domein. Alle partijen hebben daarna unaniem vóór gestemd.

Het bijzondere aan deze avond was, naast de grote opkomst van Huizer-maatjes en hun ouders, dat de bewoners zelf aan het woord kwamen. Zij kregen de mogelijkheid de woongroep voor te stellen en zo het project een gezicht te geven. De bewoners gaven aan het vooral gezellig te vinden, maar er werden ook serieuze zaken gedaan toen Tim tijdens zijn toespraak aangaf graag nog eens een beroep op de gemeente te doen en letterlijk vroeg om geld. In de positieve flow van de avond en dankzij het feit dat dit project de gemeente nog geen geld heeft gekost -alleen een lagere opbrengst van de grond omdat het een maatschappelijke bestemming heeft- werd er luid en duidelijk toegezegd dat er écht mogelijkheden zijn voor financiële steun. Beloofd, aangehoord en vastgelegd. Zelfs tijdens de live stream op onze Facebook-pagina.

 

Het was fijn dat we het gevoel kregen omarmd te worden door de gemeente Huizen. Veel raadsleden spraken hun complimenten uit en wensten de woongroep en de bewoners een mooie toekomst en lieten hiermee duidelijk blijken volledig achter het project te staan. Woorden als trots en euforie, saamhorigheid en enthousiasme doen recht aan deze bijzondere avond. Het werd een gezamenlijke start van een nieuwe fase. De bouw van Woongroep Huizer-maatjes. Nu gaan er nog uren en uren, rapport na rapport, discussie na discussie over de kleinste details aan vooraf, maar we mógen nu zonder de onzekerheid ook echt beslissingen nemen.

 

Een hamerslag was voldoende

Doordat alle partijen vóór hadden gestemd, was de verkoop van de grond tijdens de raadsvergadering op 21 maart ‘slechts’ een hamerstuk. En wat een mooie hamerslag. Een afvaardiging van het bestuur was op het gemeentehuis aanwezig en de leden van de bouwcommissie waren net in vergadering om zo met elkaar getuige te zijn van dit moment. Andere ouders hebben thuis via de livestream van de gemeente kunnen luisteren naar de hamerslag met de woorden ‘7.1 verkoop grond aan Alliantie Ontwikkeling B.V.’.

 

De woongroep tekent zelf

Nu de woningcorporatie de grond gekocht heeft, moest natuurlijk vastgelegd worden voor wie zij gaan bouwen. Op 25 maart werd de overeenkomst met Woongroep Huizer-maatjes getekend en dat gebeurde óp de locatie. Dat was een bijzonder moment om voor het eerst het hek door te gaan en te staan op de plek waar het huis komt. Diverse exemplaren van het contract werden op elke pagina getekend. Het was een wirwar van pennen, papieren en mappen, waar de wind vrolijk vat op had. Maar de handtekeningen werden gezet. Daarna werd de ‘Overeenkomst Plus’ getekend. Een contract tussen de Huizer-maatjes zelf en de woningcorporatie. Yasmine en Daphne hebben namens hun toekomstige huisgenoten het contract getekend.

 

We hebben het vaak over een hoogtepunt, maar deze dag werd een hoogtepunt 2.0. Zelfs de periodieke ouderbijeenkomst die we houden om weer richting te bepalen, om iedereen bij te praten en spijkers met koppen te slaan. Nu deze handtekeningen staan, is alles wat we gaan doen en beslissen nog zóveel leuker.

 

TEKST Anneloes van Slooten