Zorg

De zorg wordt ingekocht door alle PGB’s gezamenlijk daarvoor te gebruiken. De 24-uurs zorg zal gegeven worden door gediplomeerde begeleiders, allemaal in dienst van een erkende zorgaanbieder.

 

De individueel benodigde zorg, vastgelegd in een persoonlijk zorgplan, mag geen onevenredig beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm.

 

Er wordt gestreefd naar een vast team van verzorgers, die aan de hand van het zorgplan de bewoners persoonlijk begeleiden, verzorgen en stimuleren in hun ontplooiing. Daarnaast zullen zij handelen in het belang van de groep en bijdragen aan het groepsgevoel. Hierbij is de beroepscode van verplegend en verzorgend personeel van toepassing.