Organisatie

Woongroep Huizer-maatjes is een ouderinitiatief voor een nog te realiseren woonvorm met 24-uurs begeleiding, voor een groep van 18 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Op 18 februari 2016 is hiervoor de Stichting Woongroep Huizer-maatjes opgericht.

 

Wij, het bestuur en initiatiefnemers, verwachten dat deze manier van wonen structuur zal bieden, de zelfstandigheid van de bewoners zal vergroten en vereenzaming zal tegengaan. Daarnaast biedt het ouders (vertegenwoordigers) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier betrokken te blijven bij de zorg voor hun kind.

 

Wij zullen er alles aan doen om niet alleen een huis te realiseren, maar vooral een thuis; een veilige plek waar onze kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en waar zij saamhorigheid en gezelligheid mogen ervaren.

 

Aan de Trekkerweg in Huizen is een geschikte locatie gevonden. Afgelopen mei is gestart met de bouw. Planning is dat rond de zomer van 2021 de woongroep gerealiseerd is.
 

Mevrouw M. Nijland van Woongroep Mozart en de heer A. Klarenbeek van zorgaanbieder Amerpoort zijn betrokken als adviseurs.