Bewoners

De doelgroep voor het wooninitiatief is mensen met een licht verstandelijke beperking met een Wlz-indicatie, zie bewonersprofiel. Bij de start van het wonen zullen zij tussen de 18 en 28 jaar zijn en komen ze uit Huizen of directe omgeving.

 

De bewoners zullen een zekere mate van zelfstandigheid hebben en in staat zijn zorg te dragen voor het eigen appartement (eventueel met wat hulp van hun persoonlijke netwerk). Ook hebben zij een redelijk niveau van persoonlijke verzorging, kunnen zij omgaan met het dagritme en zijn zij in staat hulp in te roepen.

 

Het is de bedoeling dat de jongeren allemaal een volwaardige dagbesteding hebben.
De kandidaat-bewoner heeft een curator of mentor/bewindvoerder.

 

Er zal met deskundigheid van een orthopedagoog gekeken worden of een kandidaat-bewoner voldoet aan het bewonersprofiel en daarmee geschikt zal zijn voor de groep. Ook zal deze een advies geven over een zo harmonieus mogelijke groepssamenstelling, waarbij wij ernaar streven dat prettig samenleven, respect voor elkaar maar ook voor het individu, zelfstandigheid en zelfontplooiing op een goede manier samengaan.