Leden van nieuwe commissie ‘Teamwork’ gezocht. Meld je aan!

Leden van nieuwe commissie ‘Teamwork’ gezocht. Meld je aan!

We hebben nog vijftien maanden voor de boeg voordat het echte samenleven van de Huizer-maatjes gaat beginnen. We zijn al een heel aardig team en er gebeurt al veel aan samenwerking en de bewoners en ouders komen elkaar tegen bij de diverse activiteiten.  Toch willen we graag nog een stap verder gaan.

 

Nu klussen de bewoners voor inzamelingsacties, zien elkaar op de nieuwjaarsreceptie, familiedag etcetera. En voor de ouders is dat niet anders: de ouderbijeenkomsten, de activiteiten voor de bewoners, en noem maar op. Dat is van grote waarde om elkaar te leren kennen, maar – laten we eerlijk zijn – kan oppervlakkig blijven en betrekt ook niet alle ouders in dezelfde mate. Vandaar dat we graag een intensivering zouden willen bewerkstelligen en daarvoor een nieuwe commissie willen starten.

 

Deze commissie heeft tot taak om van Huizer-maatjes een goed team te maken door de volgende activiteiten te ontplooien:

  1. Het organiseren van een ‘High Performing Team Weekend’ in september – november van dit jaar

  2. Aanvullende activiteiten ontwikkelen ter voorbereiding op het samenwonen van de Huizer-maatjes. Deze kunnen aansluiten of voorafgaan aan het HPT Weekend

Om dit te realiseren vragen we drie tot vier ouders die  bovengenoemde activiteiten willen gaan organiseren. Wil je meedenken en doen om de Huizer-maatjes ‘naar de volgende fase’ te helpen door er een hecht team van te gaan maken, meld je dan aan bij het secretariaat. Wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met Paul van der Boor (boor001@kpnmail.nl).

 

Namens het bestuur Rob, Irma, Jacobien en Sytze
Paul v.d. Boor