Financiën: een optelsom van…

Financiën: een optelsom van…

Op financieel gebied spelen er diverse zaken: opstellen en controle van de jaarrekening 2019, actualiseren van de begroting van de investeringen in de nieuwbouw en de exploitatiebegroting na ingebruikname van de nieuwbouw. De meeste aandacht is uitgegaan naar de vraag wat de aanpassingen aan het gebouw en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes gaan kosten.

 

Over deze investeringsbegroting is inmiddels steeds meer duidelijk, maar nog niet alles. Op basis van het door de bouwcommissie geadviseerde bouwkundige meerwerk van de bouwcommissie (zie artikel bouwcommissie in deze nieuwsbrief) wordt er onderhandeld met de Alliantie en de diverse (onder)aannemers. Dat proces is inmiddels ver gevorderd, maar nog niet afgerond. Verder zijn we bezig (meer) geld los te krijgen van fondsen en de gemeente en zijn we in overleg met Amerpoort over (gedeeltelijke) financiering van de investeringen.

 

Deze nieuwsbrief komt te vroeg om concreet te zijn over de investeringsbegroting; dat zal in een later stadium gebeuren. Maar over één ding kunnen we wel duidelijk zijn: de ambitie was dat we de investeringen dekken uit fondsen, gemeentelijke subsidie, toeslag wooninitiatieven (TWI, bij PGB) en de reeds afgesproken bijdrage van 5 x € 600,- per ouder(paar). Aan die ambitie houden we vast en we vertrouwen erop dat dit ons gaat lukken.

 

Sytze Haenen, penningmeester.