Experiment: virtuele ouderbijeenkomst op 14 april aanstaande

Experiment: virtuele ouderbijeenkomst op 14 april aanstaande

Aangezien we al weer enkele weken niet meer fysiek samen mogen vergaderen doen het bestuur en de voorzitters van de diverse commissies dat nu via Skype. Na wat ‘oefenen’ en het bekende wennen aan de nieuwe techniek, gaat het ons best goed af. En hoewel deze nieuwsbrief, naar wij hopen, goed in jullie behoefte aan informatie voldoet, kunnen we ons voorstellen dat we ook een virtuele ouderbijeenkomst houden.

 

Daaraan kun je deelnemen op 14 april aanstaande. We willen deze bijeenkomst inrichten als een soort ‘vragenuurtje’ naar aanleiding van de onderwerpen in de nieuwsbrief. Graag ontvangen we uiterlijk 13 april jullie vragen of opmerkingen per mail (secretariaat@huizer-maatjes.nl), zodat we deze kunnen voorbereiden.
 
We zullen dan een vergadering via Skype hebben. Om deel te nemen heb je in ieder geval een device (apparaat) nodig waarop de Skype app geactiveerd is, alsmede microfoon en geluid. Het wordt nog leuker als er ook een camera beschikbaar is, al zullen we moeten afwachten of we met een grotere groep mensen dan voldoende bandbreedte zullen hebben. Afijn, we gaan het ervaren.
 
Als je mee wilt doen laat ons dit dan weten per email (secretariaat@huizer-maatjes.nl) en maak tijd vrij op 14 april van 20:00 uur tot 21.30 uur om deel te nemen aan dit experiment. We zullen op de dag zelf een link sturen naar degenen die zich hebben aangemeld om deel te kunnen nemen aan dit vragenuurtje.
 
Namens het bestuur Rob, Irma, Jacobien en Sytze
Paul v.d. Boor