1-2-3-4 komt er nog wat van, Huizer-maatjes wachten al zo lang

1-2-3-4 komt er nog wat van, Huizer-maatjes wachten al zo lang

1 april hadden we het niet geloofd. De dag erna wel: de bouw van de Huizer-maatjes is begonnen! Een prachtig huis voor 18 kanjers om samen zelfstandig te wonen, onder begeleiding van de zorgmedewerkers van Amerpoort. Opdrachtgever De Alliantie, architect NineOaks en aannemer Vreeswijk & Koebrugge gaan onze droom werkelijkheid maken. Is het echt waar?

 

Wat gebeurt er nu?
Jazeker, het is echt begonnen. Het terrein aan de Trekkerweg is ‘bouwrijp’. Dat betekent dat het schoongemaakt is en er geen schuurtje, bomen en struiken meer in de weg staan. De eerste week van april 2020 worden de ondergrondse leidingen geboord, tot heel diep in de grond. Dat is voor de verwarming. De warmte komt straks uit de grond met een warmtepomp, die in de fietsenberging komt te staan. De Huizer-maatjes krijgen een zeer modern en energiezuinig gebouw, dus zonder gas en met zonnepanelen op het dak en een warmte-koude-opslag systeem in de grond (WKO). Hoe gaaf is dat?

 

Wat is er al gebeurd?
Begin 2017 is de bouwcommissie gestart, ruim twee jaar na het allereerste ouderoverleg in december 2014. Sinds bouwcie-1 zijn Peter en Berto gestopt, is Irma vervangen door Sytze en is Martin afgesplitst naar de interieurcommissie. Rob, Roland, Sytze en Cors vormen nu de ‘bouwcie’.
Begin 2018 is het ‘Programma van Eisen’ (PvE) opgesteld, dat in woorden en cijfers beschrijft wat er gebouwd moet worden. Daarin staan ook alle specifieke wensen en behoeften van de Huizer-maatjes. De Alliantie probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar sommige ‘werken’ passen niet binnen hun budget. Dat werk komt achter de ‘demarcatie’ en is dan meerwerk. Dit meerwerk betalen de Huizer-maatjes zelf.
Begin 2019 is het Voorlopig Ontwerp (VO) gereedgekomen in tekeningen. De architect heeft het VO toen gepresenteerd aan de ouders / vertegenwoordigers. Eind 2019 is de omgevingsvergunning aangevraagd en in maart 2020 is deze toegekend.
April 2020 is het Definitief Ontwerp (DO) klaar. Ook worden nu al onze wensen (het meerwerk) door de aannemer genoteerd op de werktekeningen. Dat zijn bouwkundige tekeningen, sleutelplannen en tekeningen van de elektrische installaties (E) en de warmte-installaties (W). Daarom kunnen we nu in april 2020 starten met de bouw.

 

Proces bouwcommissie
Inmiddels zijn we 40 bouwcommissiebijeenkomsten verder. Die waren nodig om een goed advies aan het bestuur te geven over het meerwerk. Daarvoor heeft de bouwcie veel gesprekken gevoerd, research gedaan en lang nagedacht en gesproken. De meeste gesprekken waren met de heren Dirk Kuus, projectleider van de Alliantie en Gert Anninga, de architect van NineOaks.
Daarnaast heeft de bouwcie met diverse specialisten van de Amerpoort gesproken (veiligheidscoördinator, ICT- en domotica-expert, zorgbegeleiders), met een domotica-adviseur en met diverse leveranciers (van keukens, domotica-systemen, energiesystemen, wasmachines/drogers, meubelen, vloeren ed.). Ook heeft de bouwcie het meerwerk besproken met de hoofdaannemer Vreeswijk & Koebrugge (V&K) en diverse onderaannemers (installateurs).
Velen herinneren zich nog de interactieve sessies die we met de Huizer-maatjes hebben gevoerd. De wensen en behoeften die de bewoners en hun ouders / vertegenwoordigers destijds hebben aangegeven, heeft de bouwcie vergeleken met de ervaringen en adviezen van vertegenwoordigers van andere wooninitiatieven. Dit alles heeft de bouwcie vertaald in een advies over het bouwkundige meerwerk aan het bestuur, dat dit advies heeft overgenomen.

 

Dilemma’s
De bouwcieleden zijn zich bewust van het belang van hun taak en vinden die mooi om te doen. Maar het gaat niet altijd vanzelf. Soms groeit het werk je boven de pet. Niet alleen qua tijd en energie die we er graag voor over hebben, maar ook qua deskundige kennis. Ons dilemma is dat je aan de ene kant deskundigheid in wilt huren (bijv. een domotica-expert) en aan de andere kant dat geld liever uitspaart, dus zelf alles uitvogelt. Tot nog toe komen we daar goed uit, maar het vraagt een open houding van de bouwcieleden wat je wel en niet weet en kunt en veel teamwork. Daar komen we goed uit, we vullen elkaar goed aan.
Ons tweede dilemma is dat we enerzijds graag de behoeften (/ eisen) en wensen van iedere bewoner / vertegenwoordiger willen meenemen en iedereen betrekken bij de plannen en besluiten. Dat gaat helaas niet, je kunt niet iedereen tevreden stellen en een volledig democratisch proces zou ook te lang duren. Om besluitvaardig te handelen, moeten we dus denken voor een ander. Dat probeert de bouwcie zo goed mogelijk te doen, maar lukt dat voldoende? Zeggen jullie het maar!

 

Wat gaat er nog gebeuren?
De weg van de bouwcie bergop is hobbelig, vol met bochten, maar af en toe met prachtige vergezichten. Bovenop de berg staat een geweldig gebouw! En de route lopen is ook bijzonder: alle partijen betrekken ons bij hun proces, sturen ons de tekeningen en hun open begroting, zijn transparant en vol vertrouwen. De bouwexperts maken het niet vaak mee dat de huurder van een sociale huurwoning al zo vroeg en zo intensief betrokken is bij het bouwproces. De bouwcie is er zeer verguld mee dat ons die kans wordt geboden.
Iedere bouwpartner wil van de H-m een mooi project maken en voelt zich verbonden met de toekomstige bewoners. De bouwcie ziet er naar uit samen te mogen werken met de uitvoerder Peter Horst van V&K en de projectleiders Jan van Middelaar van V&K en Dirk Kuus van de Alliantie en de esthetisch toezichthouder Gert Anninga van NineOaks tijdens de bouw. De bouwcie zal ook zelf op de bouw toezicht houden op ‘ons meerwerk’, al of niet met een bouwkundig expert. Rond de zomer van 2021 staan we hopelijk op de top van de berg, dan wordt het Huis-van-de-maatjes opgeleverd en in gebruik genomen.
In de volgende Nieuwsbrieven informeert de bouwcie je graag verder over de voortgang in de bouw. Je krijgt presentaties over de meerwerklijst, de plannen voor de domotica, inzicht in de sloten en de veiligheid, en beelden van de keukens van woonkamer en appartementen. Uiteraard sluiten de plannen van de interieurcommissie en de tuincommissie hier mooi op aan. Het wordt echt waar!

 

Namens de bouwcie Rob, Roland en Sytze,
Cors Westerdijk