Waar haal je geld voor je eigen wooninitiatief vandaan?

Bij het opstarten van een woongroep is geld nodig. Veel geld voor veel verschillende onderdelen. De sponsorcommissie is startklaar om met hulp van een gespecialiseerd bureau, fondsen aan te schrijven voor de aanschaf van een aantal zaken die noodzakelijk zijn voor een goed lopend huis. Denk hierbij aan meubelen voor de gemeenschappelijke ruimten, aan twee keukens met de nodige apparatuur, maar ook aan items als een stofzuiger, serviesgoed of grasmaaier.

 

Omdat de ouders zelf de kosten dragen voor de inrichting van de eigen appartementen en alles wat daarbij komt kijken, is het fijn dat deze fondsen er zijn. Het doel van de fondsen kan onder andere zijn: ondersteuning ter bevordering van de zelfstandigheid of ter voorkoming van eenzaamheid. Woongroep Huizer-maatjes voldoet aan deze eisen.

 

Bij deze aanvragen moeten we uiteraard verantwoording afleggen d.m.v. het indienen van een uitgebreid projectplan. Bij de meeste fondsen moet ook worden aangegeven welke bestemming we voor ogen hebben voor de bijdrage. Daarnaast moeten we een offerte indienen en na de aanschaf moet een factuur ingeleverd worden. Omdat de aanvragen meestal gedaan moeten worden in het jaar van de aanschaf en ons pand nog gebouwd gaat worden, wachten we met het aanschrijven van de fondsen.

 

Maar de voorbereidingen voor de woongroep duren al een aantal jaren en al die tijd zijn er ook kosten geweest. Van een kopje koffie bij een vergadering, postzegels tot parkeerkosten voor een afspraak. De ouders die hun kind officieel aangemeld hebben, betalen voor dit soort kosten een bescheiden bijdrage (dit zorgt ook voor commitment). Ook willen we dat de bewoners in de aanloop naar de opening elkaar regelmatig zien en is er dus ook geld nodig voor leuke dingen.

 

de sponsorcommissie zit niet stil

We zijn genoodzaakt een beroep te doen op een aantal fondsen, maar we doen er natuurlijk nu zelf al alles aan om te zorgen voor inkomsten. Zo hebben vorig jaar familieleden en één van de bewoners meegedaan aan de Hilversum City Run en daarmee geld opgehaald voor de Huizer-maatjes. We hebben ook met elkaar geknutseld voor een Winterfair en voor een kerstmarkt, waar we de zelfgemaakte spulletjes hebben verkocht. Ook lopen de ouders elk jaar collecte, waarbij een deel van de opbrengst ook weer voor de woongroep is.

 

We deden mee aan de Actie Warm Hart van verschillende omroepen. Uiteindelijk zaten we niet bij de winnende goede doelen, maar er was weer veel inzet om mensen te mobiliseren op ons te stemmen. Een groot succes was de emballage-actie bij AH. Klanten konden over een periode van vier weken de statiegeldbonnetjes inleveren speciaal voor de woongroep en daarmee is een recordbedrag opgehaald! Het warme weer in die weken heeft daarbij zeker een rol gespeeld.

 

Vorige maand heeft een van de moeders iedereen verrast met een erg leuk project. Zij is Braziliaanse en in Brazilië is het gebruikelijk om aan huis te koken voor veel mensen om zo hulpbehoevenden in de buurt of in de familie te helpen. Bij zo’n ‘jantar beneficente’ kan men een bestelling plaatsen, het eten op de afgesproken dag afhalen en betalen. Voor het project is in de familie- en vriendenkring en via Facebook reclame gemaakt en uiteindelijk is er voor 60 personen gekookt! Iedereen heeft kunnen genieten van ‘Feijoada’, een heerlijke bonenschotel en zo is een flink bedrag opgehaald voor de woongroep.

 

Met elkaar houden we Woongroep Huizer-maatjes draaiende!

 

TEKST Anneloes van Slooten